Công tác chỉ đạo sản xuất vụ mùa 2019

Thực hiện kế hoạch sản xuất vụ mùa 2019

Công tác chỉ đạo sản xuất vụ mùa 2019

Thực hiện kế hoạch sản xuất vụ mùa 2019. Diện tích lúa toàn xã đang giai đoạn đẻ nhánh rộ đối với diện tích gieo xạ, gieo thẳng; diện tích cấy dầy súc đang giai đoạn cuối đẻ nhánh.

Qua kiểm tra của UBND xã, Ban khuyến nông. Để tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất vụ mùa 2019 được tốt.

UBND xã Ninh Khang để nghị 2 hợp tác xã Nông nghiệp Đại Phú, Bạch Cừ và toàn thể các hộ xã viên thực hiện tốt một số việc sau:

1. Đối với lúa cấy; thường xuyên kiểm tra đồng ruộng và chuẩn bị cho đợt bón đón đòng khi lúa đang giai đoạn phân hóa đòng và làm đòng.

2. Đối với lúa gieo xạ, gieo thẳng; lúa đang giai đoạn đẻ nhánh rộ đề nghị các hộ tranh thủ bón thúc, tỉa dặm để đảm bảo mật độ. Cụ thể hợp tác xã Đại Phú nhất là diện gieo sau, diện tích thùng vũng tập trung chăm bón thúc và tỉa dặm cho kịp thời vụ.

3. Tiếp tục tổ chức đánh bắt bỏ mồi diệt chuột ngay từ đầu vụ, tuyên truyền cho các hộ ngoài dùng thuốc hóa học để đánh các hộ nên dùng các bẫy, bả để đánh bắt rất có hiệu quả. Nghiêm cấm các hộ dùng điện lưới để đánh bắt chuột gây mất an toàn cho con người và gia súc, gia cầm.

4. Về tình hình sâu bệnh; hiện nay đang đầu vụ, cây lúa đang giai đoạn sinh trưởng và phát triển, các hộ tập trung chăm bón thúc và tỉa dặm đảm bảo mật độ vì lúc này cây lúa có sự đền bù khi ảnh hưởng của lá, của dảnh, cây lúa vẫn phát triển và ra lá mới, dảnh mới. Đề nghị các hộ xã viên không nên dùng thuốc sâu, thuốc bệnh để phun, nếu phun sẽ gây chết, thiên địch có lợi mất cân bằng sinh thái, cuối vụ sâu bệnh hại sẽ phát thành dịch thiệt hại cho sản xuất.

Hiện nay cán bộ chi cục bảo vệ thực vật Tỉnh, trạm bảo vệ thực vật Huyện, Ban khuyến nông và tổ kỹ thuật các hợp tác xã nông nghiệp Đại Phú và Bạch Cừ vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi tình hình sâu bệnh phát triển. khi nào đến ngưỡng phun phòng trừ Ban khuyến nông, 2 hợp tác xã, tổ kỹ thuật thông báo mới được phun khỏi gây tốn kém và không có hiệu quả.

UBND xã Ninh Khang thông báo cho các hộ xã viên nắm được và đề nghị 2 HTX nông nghiệp Đại Phú, Bạch Cừ đôn đốc xã viên thực hiện tốt các nôi dung trên để công tác sản xuất vụ mùa năm 2019 giành thắng lợi ./.

                                                           Ban khuyến nông xã Ninh Khang
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 81
  • Trong tuần: 311
  • Tất cả: 6 803
Đăng nhập