Tin hoạt động tổng kết cụm giáp ranh an toàn về ANTT năm 2019

Ngày 20/9/2019 UBND xã Ninh Khang tổ chức hội nghị tổng kết 01 năm hoạt động cụm giáp ranh an toàn về ANTT giữa 3 đơn vị xã Ninh Khang, xã Ninh Mỹ huyện Hoa Lư và phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình

Về dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí thượng tá Trần Văn Hùng, phó trưởng phòng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc công an tỉnh Ninh Bình; đồng chí thượng tá Phạm Văn Quý, Phó trưởng công an thành phố Ninh Bình; đồng chí Tống Đức Việt, Phó trưởng công an huyện Hoa Lư cùng các đồng chí chỉ huy đội xây dựng phong trào công an Tỉnh, công an thành phố Ninh Bình, công an huyện Hoa Lư.

Về phía địa phương có các đồng chí lãnh đạo thay mặt Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các đồng chí Trưởng Công an, phó trưởng Công an; Chỉ huy trưởng quân sự, các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố  công an viên các xã, phường trong cụm về dự đông đủ.

Đồng chí Đinh Vạn Nam, Phó bí thư - Chủ tịch UBND xã Ninh Khang cụm trưởng báo cáo tổng kết một năm công tác đảm bảo ANTT cụm giáp ranh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Trong báo cáo đánh giá năm 2019 tình hình an ninh chính trị trên địa bàn 03 xã, phường cơ bản ổn định. Đảng ủy, UBND xã, phường lãnh đạo chỉ đạo các đoàn thể, thôn, xóm, tổ dân phố triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính quyền các cấp và kế hoạch của công an các cấp về công tác đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn cụ thể như:

Trong năm các cơ sở thờ tự, cơ sở tôn giáo đã chấp hành tốt các quy định của Luật tín ngư­ỡng, tôn giáo trong việc tu sửa, tôn tạo và xây mới cũng như các hoạt động thờ cúng.

C¸c ®¬n vÞ C«ng an trong côm gi¸p ranh an toµn vÒ ANTT phèi hîp víi c¸c lùc l­îng chøc n¨ng qu¶n lý chÆt chÏ c¸c c¬ së kinh doanh cã ®iÒu kiÖn vµ tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh c¸c ngµy lÔ lín cña ®Êt n­íc, của địa phương.

Công tác đảm bảo trật tự ATXH trong năm qua cụm giáp ranh đã làm tốt công tác phòng ngừa đảm bảo ANTT, tuyên truyền vận động nhân dân khắc phục những sơ hở mất cảnh giác; tổ chức ký cam kết đối với các hộ dân trên toàn địa bàn xã, phường về công tác phòng ngừa các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Đặc biệt năm 2019 các đơn vị đã thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm đảm bảo ANTT trên địa bàn. Đã giải quyết: 42 vụ việc, trong đó: Vi phạm thuộc lĩnh vực trật tự an toàn xã hội: 21 vụ (xử lý hình sự: 06 vụ, gồm trộm cắp tài sản: 2 vụ, cờ bạc: 04 vụ; Xử lý hành chính: 15 vụ, gồm: đánh bạc: 7 vụ, gây rối trật tự công cộng, đánh nhau: 5 vụ, trộm cắp tài sản: 3 vụ), Vi phạm thuộc lĩnh vực ma túy: 21 vụ( xử lý hình sự: 04 vụ, xử lý hành chính: 17 vụ). Đã lập 24 hồ sơ đưa đối tượng vào quản lý theo NĐ 111/CP (xã Ninh Khang 06 hồ sơ, xã Ninh Mỹ 07 hồ sơ, phường Ninh Khánh: 11 hồ sơ); 05 hồ sơ đưa đối tượng đi cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục bắt buộc (xã Ninh Khang: 02; Ninh Mỹ: 01; Ninh Khánh: 02) và 04  hồ sơ đối tượng cai nghiện tại gia đình.

Về thi hành án hình sự năm 2019 đã kết thúc hồ sơ 05 đối tượng hết thời gian chấp hành án, hiện địa bàn cụm còn quản lý 09 đối tượng án treo, 06 đối tượng án cải tạo không giam giữ, 04 đối tượng tạm hoãn thi hành án.

Công tác Quản lý hành chính và trật tự an toàn giao thông thực hiện nghiêm túc đề án cải cách thủ tục hành chính của Giám đốc công an tỉnh. Quản lý tốt hộ khẩu, nhân khẩu, nhất là những nhân khẩu tạm trú, lưu trú trên địa bàn. Kết quả qua công tác tuyên truyền đã vận động, 03 đơn vị đã thu hồi được: 04 viên đạn AK; 03 dao, kiếm, phớ các loại, 01 côn nhi khúc bằng gỗ, 03 tuýt sắt, 02 viên đạn. Đặc biệt: Trong dịp tết nguyên đán Kỷ hợi 03 đơn vị đã phối hợp tuần tra, kiểm soát tại khu vực đê sông đáy phát hiện 01 đối tượng dùng súng, săn bắn chim, đã  phối hợp cùng các cơ quan chức năng, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Hưởng ứng tháng an toàn giao thông tập trung lực lượng tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông đường bộ, nhắc nhở các hộ gia đình kinh doanh đặt biển quảng cáo, các điểm đổ vật liệu xây dựng đúng quy định, không lấn chiếm vỉa hè lòng đường; huy động lực lượng chặt phát các cành cây che khuất tầm nhìn của lái xe.

Về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. UBND xã, phường phân công cụ thể cho Bí thư các chi bộ, trưởng thôn, xóm, các ban, ngành, đoàn thể, nhà trường quản lý giáo dục phòng ngừa không để thanh thiếu niên vi phạm pháp luật.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy - UBND xã, phường; huy động sức mạnh tổng hợp và các nguồn lực của quần chúng nhân dân vào nhiệm vụ tuần tra kiểm soát; góp phần đảm bảo ANTT. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các vi phạm khác về an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, tổ chức thực hiện tốt ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ và 74 năm ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam.

Công tác phối hợp giữa các đơn vị trong cụm đã thực hiện tốt quy chế phối hợp của cụm, từ đó đẩy mạnh công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát trên địa bàn trong năm các đơn vị đã tiến hành tuần tra 45 lượt tại đơn vị giáp ranh, đã nhắc nhở và giải tán được hàng chục lượt đám đông số thanh, thiếu niên, tụ tập có biểu hiện gây rối trật tự, nhắc nhở nhiều trường hợp mất cảnh giác trong việc quản lý tài sản, qua đó đã trực tiếp răn đe ngăn chặn hạn chế tội phạm và các hành vi phạm về ANTT, tệ nạn xã hội.  Trong dịp tết nguyên đán Kỷ hợi 03 đơn vị đã phối hợp tuần tra, kiểm soát tại khu vực đê sông đáy phát hiện 01 đối tượng dùng súng, săn bắn chim, đã  phối hợp cùng các cơ quan chức năng, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2020, tình hình ANCT - TTATXH sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp như: An ninh nông thôn, an ninh đô thị, an ninh tôn giáo, và hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội ngày càng manh động và nguy hiểm, nhất là tập trung vào các lứa tuổi thanh, thiếu niên ở từng đơn vị trên địa bàn cụm nói chung. Để đảm bảo ANCT- TTATXH năm 2020  và những năm tiếp theo chúng ta cần tập chung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

1. Các cấp ủy Đảng - Chính quyền tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ thị của bộ chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới”; Chỉ thị số 09/CT- TW của ban bí thư trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; Duy trì tiêu trí số 19 về xây dựng nông thôn mới, và Thông tư số 23 ngày 27/ 4/2013 của Bộ Công an quy định khu dân cư an toàn về ANTT. Và thực hiện nghiêm chỉnh Thông tri số 23- TT/ TU của Tỉnh ủy Ninh Bình về tăng cường lãnh đạo thực hiện phong trào “Tổ dân phố, thôn, xóm an toàn” Quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư, đảm bảo an ninh, trật tự ở các bệnh viện.

2. Tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết liên tịch số 01/2001/ NQLT giữa ban thường trực MTTQVN và Bộ Công an về “Đảy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” và các nghị quyết liên tịch của các ngành có liên quan trong công tác phối hợp về ANTT.

3. Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân, tuyên truyền về công tác phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Thường xuyên trao đổi thông tin về quy luật, thủ đoạn hoạt động của tội phạm để nhân dân chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên từng địa bàn.

4. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế hoạt động của cụm giáp ranh về ANTT. Thường xuyên trao đổi thông tin, duy trì việc giao ban để phản ánh tình hình của cụm. Đề ra các giải pháp, biện pháp xây dựng kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm theo từng thời điểm, phối hợp trong công tác tuần tra liên hợp trên địa bàn giáp ranh; trao đổi kịp thời các thông tin về phương thức thủ đoạn, quy luật và các biểu hiện cụ thể về hoạt động của bọn tội phạm; các thiếu sót sơ hở của các cơ quan, tổ chức và công dân để kiến nghị và vận động có biện pháp khắc phục kịp thời.

Sau phần tham luận của các đại biểu và ý kiến phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo công an huyện Hoa Lư Ban tổ chức đã công bố quyết đình và khen thưởng cho 3 tập thể gồm:

Nhân dân và cán bộ tổ dân phố Bình Hòa, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình

Nhân dân và cán bộ thôn Phấn Thượng, xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư

Công an xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư

Và 03 cá nhân gồm:

Ông Nguyễn Đình Chiến, tổ phó tổ dân phố Bình Khang, phường Ninh Khánh

Ông Phạm Thanh Hà, trưởng xóm Thạch Tác, xã Ninh Mỹ

      Ông Nguyễn Viết Chinh, phó trưởng thôn Phấn Thượng xã Ninh Khang

Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTT.

                                                            Tin, ảnh: Trần Văn Toản Đài truyền thanh xã Ninh Khang

 

BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 28
  • Trong tuần: 258
  • Tất cả: 6 750
Đăng nhập